Google Analytics pre internetové obchody: Odporúčania spoločnosti Semalt o tom, ako merať online predajGoogle Analytics ponúka okrem širokej škály údajov o prevádzke webových stránok aj modul pre online obchody. Správy o elektronickom obchode sú dávkou znalostí o efektívnosti predaja a správaní používateľov. Ktorým prehľadom elektronického obchodu v službe Google Analytics by ste mali venovať pozornosť a ako čítať indikátory?

Odpoveď na tieto otázky nájdete vo zvyšku tohto článku. Ak potrebujete pomoc, naša tím odborníkov je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a pomáha vám dosiahnuť vaše ciele čo najrýchlejšie.

Medzitým si môžete prečítať o najlepšie nástroje pre SEO kliknutím tu.

Implementácia elektronického obchodu v službe Google Analytics

Modul elektronického obchodu nie je predvolene k dispozícii pre všetkých. Vyžaduje si ďalšiu implementáciu, ale nie je to také jednoduché ako spustenie služby Google Analytics pre web. Znalosti o programovaní sú potrebné, pretože implementácia elektronického obchodu zahŕňa zmeny v kóde webových stránok, a potom pri nastavovaní vybraných prehľadov, označovaní výrobkov atď.

Ako používať prehľady konverzií v službe Google Analytics?

Prehľady konverzií je možné použiť tak v online obchodoch, ako aj na iných webových stránkach, ktoré sledujú online cieľ. V prípade stránok s ponukami to môže byť napríklad zhromažďovanie údajov o potenciálnych zákazníkoch alebo analýza počtu zaslaných dotazov. Okrem obchodných cieľov môžete analyzovať aj malé ciele, ktoré nazývame mikro konverzie. Mikro konverzie sú aktivity, ktoré používateľa priblížia k nákupu a poskytnú nám tak obraz o tom, ako blízko si boli používatelia, ale tí sa nepremenili. Môžeme napríklad skúmať počet prehraní videa, ponúkať stiahnutia, návštevy produktových kariet atď. Všetko závisí od našej stratégie a predpokladaného správania používateľov.

Ak chcete použiť prehľad konverzií, musíte definovať, čo považujeme za konverziu. Google Analytics nám poskytuje hotové schémy cieľov v administračnom paneli. Môžeme si vytvoriť vlastné ciele. Takých cieľov môže byť naraz 20. V prípade potreby môžeme ciele zapínať a vypínať napr. testujú rôzne nastavenia.

Správanie používateľov v službe Google Analytics

V prehľade konverzií môžeme pochopiť správanie našich používateľov týkajúce sa procesu nákupu alebo konverznej cesty. Na to sú užitočné dva prehľady: prehľad konverzných konverzných ciest a prehľad toku cieľov. Sú si podobné, a napriek tomu ich z niekoľkých hľadísk robia dve samostatné správy. Používajú sa na diagnostiku štádia konverznej cesty, odkiaľ väčšina používateľov odchádza.

Prehľad konverzných ciest generujeme sami tak, že navrhneme takúto cestu v administračnom paneli Google Analytics. Ďalšie kroky zúženia pridávame vo forme cieľovej adresy URL. Nevýhodou tohto riešenia je skutočnosť, že takáto cesta je našou víziou správania používateľa a nie skutočným odrazom správania. Mechanizmus zhromažďovania údajov o ceste znamená, že nebudeme poznať žiadne odchýlky od normy. Cesta pridá vynechané kroky, keď používateľ vstúpi na cestu v neskoršej fáze, a tak sa cesta počíta od kroku najbližšieho k začiatku. Cesta taktiež znemožňuje analyzovať neobvyklý priebeh používateľskej premávky, napr. návrat k predchádzajúcemu kroku a potom pokračovanie v ceste.

Cesta sa nemusí týkať nákupného procesu a môže dokonca pokrývať prvú interakciu s webovou stránkou. Rozhodujeme sa, čo predložíme, aby sa dalo použiť v obchodoch aj na iných webových stránkach. Podmienkou je, aby zobrazovali konverzie iba vo forme vstupných stránok. Cesty nie sú vhodné na analýzu udalostí.

Užitočnosť správy o toku cieľov

Správa o toku cieľov je navrhnutá na analýzu neobvyklého správania. Vďaka tomu sa ľahko dozvieme o metódach konverzie používateľa, ktoré sme neočakávali. Môžeme vidieť fázy procesu konverzie, keď sa používatelia vrátia, opustia cestu alebo si zvolia inú „trasu“, ktorá sa má vykonať. Vo výsledku neoverujeme iba účinnosť našich webových stránok z hľadiska získavania konverzií. Overujeme tiež naše predstavy o optimálnej ceste klienta k cieľu. Môžeme sa presvedčiť o chybách a ťažkostiach, ktoré nútia zákazníkov blúdiť a hľadať iné spôsoby, ako sa dostať do cieľa. Analýza toku cieľov môže pomôcť zlepšiť používateľskú skúsenosť a zvýšiť predaj.

V oboch správach vďaka analýze lievika:
 • Zameriavame sa na najslabšie prvky cesty.
 • Diagnostikujeme príčinu problému.
 • Pokiaľ máme možnosť - robíme a/b testy.
 • S malým počtom používateľov implementujeme zmeny, ktoré optimalizujú konverzný pomer.
Najdôležitejšie rozdiely medzi prehľadmi založenými na podpore GA:
Tok cieľov
 • Rozpoznáva prenos používateľov po oboch stranách cesty a poskytuje prehľad o správaní používateľov. Rozpoznáva tiež postupnosť krokov.
 • Možnosť analyzovať správanie od zdroja k cieľu, aj v prípade neobvyklého priebehu cesty zákazníka.
 • Možnosť segmentácie údajov na základe ľubovoľných nakonfigurovaných segmentov.
 • Cieľový konverzný pomer je rovnaký ako konverzný pomer cieľa na vašom webe.
 • Údaje pre 100 000 relácií max.
Vizualizácia cesty
 • Rozpozná iba pohyb k cieľu, návrat k predchádzajúcemu kroku sa prejaví ako nová relácia na ceste. Nezobrazuje skutočné poradie krokov a kroky pri vstupe a výstupe sú pekne natiahnuté.
 • Možnosť analyzovať iba na základe navrhnutej cesty, bez informácií o preskakovaní krokov.
 • Žiadna segmentácia.
 • Konverzný pomer k cieľu sa počíta iba pre vstupy zúženia, nie pre všetky relácie.
 • Dáta pre max. 50 000 relácií za deň.

Čo obsahujú prehľady elektronického obchodu?

Štandardné prehľady elektronického obchodu vám umožňujú analyzovať tržby v službe Google Analytics. Prvý prehľad, ktorý dostaneme, je súhrn ukazovateľov výnosov, konverzného kurzu a transakcií:

Výnosové a konverzné kurzy
 • Príjmy
 • Konverzný pomer elektronického obchodu
Transakcie
 • transakcie
 • priemerná hodnota objednávky.
Vyššie uvedené ukazovatele je možné kombinovať a porovnávať napríklad na časovej osi. V tejto fáze je dôležité pochopiť, ako sa počíta konverzný pomer elektronického obchodu. V niektorých situáciách to môže byť mätúce. Na rozdiel od toho, čo nám môže povedať naša intuícia, nejde o percento používateľov, ktorí uskutočnili nákup. Konverzný pomer je percento relácií, ktoré dokončili nákup. To je dôležité, pretože jeden používateľ môže vygenerovať niekoľko relácií. Čím viac takýchto „prázdnych“ relácií máme, tým nižší bude konverzný pomer.

Ak napríklad obchod v danom časovom období navštívili dvaja ľudia a vygenerovali sa celkovo 3 relácie a jeden nákup, dostaneme konverzný pomer 30%. Ak však obchod navštívili dvaja ľudia, ktorí vygenerovali celkovo 10 relácií a uskutočnili dva nákupy - konverzný pomer bude 20%. Aj keď sa celkový počet transakcií celkovo zvýšil, konverzný pomer sa znížil.

Ak vezmeme do úvahy obchody, kde používatelia potrebujú na generovanie konverzií viac relácií (rozhodovanie trvá dlho), konverzný pomer elektronického obchodu nemusí pri analýze predaja spĺňať naše očakávania. Všetko závisí od cieľa analytika v internetovom obchode. Ak chceme preskúmať, koľko nákupov máme na 100 relácií, je to skvelý indikátor. Ak skontrolujeme, koľko percent zákazníkov prevedie - musíme použiť iné analytické metódy.

Správy o výkonnosti elektronického obchodu

Štandardné prehľady elektronického obchodu vám umožňujú analyzovať tržby v službe Google Analytics. Prvý prehľad, ktorý dostaneme, je súhrn ukazovateľov výnosov, konverzného pomeru a transakcií:
Výnosové a konverzné kurzy
 • Príjmy
 • Konverzný pomer elektronického obchodu
Transakcie
 • transakcie
 • priemerná hodnota objednávky.
Vyššie uvedené ukazovatele je možné kombinovať a porovnávať napríklad na časovej osi. V tejto fáze je dôležité pochopiť, ako sa počíta konverzný pomer elektronického obchodu. V niektorých situáciách to môže byť mätúce. Na rozdiel od toho, čo nám môže povedať naša intuícia, nejde o percento používateľov, ktorí uskutočnili nákup. Konverzný pomer je percento relácií, ktoré dokončili nákup. To je dôležité, pretože jeden používateľ môže vygenerovať niekoľko relácií. Čím viac takýchto „prázdnych“ relácií máme, tým nižší bude konverzný pomer.

Ak napríklad obchod v danom čase navštívili dvaja ľudia a vygenerovali sa celkovo 3 relácie a jeden nákup, dostaneme 30% konverzný pomer. Ak však obchod navštívili dvaja ľudia, ktorí vygenerovali celkovo 10 relácií a uskutočnili dva nákupy - konverzný pomer bude 20%. Aj keď sa celkový počet transakcií celkovo zvýšil, konverzný pomer sa znížil.

Ak vezmeme do úvahy obchody, kde používatelia potrebujú na generovanie konverzií viac relácií (rozhodovanie trvá dlho), konverzný pomer elektronického obchodu nemusí pri analýze predaja spĺňať naše očakávania. Všetko závisí od cieľa analytika v internetovom obchode. Ak chceme preskúmať, koľko nákupov máme na 100 relácií, je to skvelý indikátor. Ak skontrolujeme, koľko percent zákazníkov prevedie - musíme použiť iné analytické metódy.

Správy o výkonnosti elektronického obchodu

V oblasti analýzy elektronického obchodu môžeme analyzovať efektívnosť predaja, produktov a skupín produktov.

Správa o výkonnosti predaja zobrazuje výnosy a náklady na danú transakciu. Môžete analyzovať zmeny v predaji na časovej osi a porovnávať ich s akýmkoľvek obdobím. Pre mnoho obchodov nejde o mimoriadne atraktívny prehľad, pretože rovnaké údaje je možné získať aj z vášho systému CRM. Údaje o efektivite predaja vďaka použitiu segmentov však poskytujú prehľad o vzťahu medzi výnosmi a prevádzkou z konkrétnych zdrojov, zariadení atď.

Výkon produktu vám umožňuje analyzovať efektívnosť v kontexte predaja daného produktu. V správe sa používa výraz „jedinečné nákupy“. Jedinečné nákupy sú počet nákupov, pri ktorých sa produkt objavil. Indikátor však ignoruje počet daných produktov na transakcie. Ak chcete zistiť počet položiek zakúpených v jednej transakcii, použite stĺpec „Množstvo“. V tomto prehľade môžeme tiež prepnúť zobrazenie na kategórie produktov.

V správe máme tiež dva ukazovatele, ktoré ukazujú účinnosť:
 • Pomer košíka k podrobnostiam - počet produktov pridaných do košíka/počet zobrazení detailov produktu.
 • Buy-to-detail ratio - počet jedinečných nákupov/počet zobrazení detailov produktu.
Napr. náš produkt bol zobrazený 100 krát, ale kúpil iba 1=1%

V prehľade výkonnosti zoznamu produktov môžeme analyzovať vybrané skupiny produktov. Môžu to byť kategórie výrobkov, výsledky hľadania výrobkov, výrobky zobrazené ako odporúčané výrobky atď. Cieľom prehľadu je zistiť, či zobrazenie produktu v danom zozname vedie k predaju.

Ako analyzovať konverzné cesty v službe Google Analytics?

Okrem vašich cieľov v celkovom prehľade konverzií sa oplatí kopať hlbšie. Zdroje konverzie v prehľade súhrnných cieľov nám poskytujú iba informácie o poslednom zdroji pred konverziou. Medzitým potrebujeme na uskutočnenie nákupu čas a aspoň niekoľko návštev. Presne tak, ale koľko?

Google Analytics dokáže merať správanie jedného používateľa po dobu maximálne 90 dní. S odstupom času a počtu interakcií je možné vypočítať zohľadnenie všetkých alebo vybraných premenných: zobrazenia, kliknutia, priame, multimediálne.

Najdôležitejšie konverzné cesty a asistované konverzie sú prehľady, ktoré vám pomôžu pochopiť výkonnosť každého zdroja návštevnosti. Nielenže berú do úvahy posledný zdroj pred konverziou, ale umožňujú vám poznať zdroj prvej, druhej a každej nasledujúcej interakcie so stránkou, kým sa konverzia nedokončí. Na druhej strane asistované konverzie nám hovoria, ktorý akvizičný kanál má najväčší podiel na všetkých konverzných cestách.

Zhrnutie

Google Analytics môže byť jednoduchý a komplikovaný v závislosti od toho, ako veľmi sa chceme zaoberať prehľadmi a vlastnými funkciami. Vyššie popísané správy tvoria iba zlomok toho, čo je možné urobiť. Mnoho obchodov však nedosahuje ani tieto prehľady, pričom sa obmedzujú na analýzu počtu používateľov, relácií a mieru okamžitých odchodov. Stojí za to použiť prehľady konverzií a elektronického obchodu, pretože sú cenným zdrojom poznatkov o správaní používateľov a umožňujú vám opraviť nedostatky v internetovom obchode. Vo výsledku sú zdrojom poznatkov pre optimalizáciu konverzného pomeru.

Zo všetkého vyššie uvedeného v tomto článku je zrejmé, že osvojenie a presná analýza výsledkov služby Google Analytics sú vyhradené pre profesionálov.

Ak chcete uspieť v takýchto analýzach tým, že ich správne interpretujete, pozývame vás na ich použitie profesionálne služby ako Semalt.

Existuje tiež veľa ďalších veľmi užitočných a oveľa viac efektívne nástroje ktoré vás dnes pozývame objaviť.

Máte nejaké otázky alebo potrebujete viac informácií? Ak je to tak, neváhajte nás kontaktovať.

Máme odborný servis, ktorý vám pomôže so všetkými vašimi potrebami.

Môžete tiež vykonať veľa ďalších akcií na podporu svojich online aktivít na našom webe.

mass gmail